ONZE OVERTUIGINGEN

Bij MONIN stellen we hoge eisen aan onze producten en aan onze industriële processen. Omdat we weten dat elk bedrijf zijn omgeving beïnvloedt, hebben we een wereldwijde strategie aangenomen om deze te verminderen en de natuurlijke hulpbronnen die we gebruiken te beschermen. In elke fabriek streven we ernaar om de waterkringloop te behouden, ons energieverbruik te verminderen en over te schakelen op hernieuwbare.

ONZE VERBINTENISSEN

* Onze inspanningen voortzetten om het waterverbruik in onze fabrieken te verminderen en innovatieve oplossingen voor waterbehandeling en hergebruik te implementeren.

* Tegen 2021 overschakelen op hernieuwbare energie voor ten minste 20% van onze wereldwijde industriële behoeften.

ONZE BELANGRIJKSTE PROJECTEN

Waterbehoud

* Elke fabriek heeft een bepaald doel voor waterreductie en voldoet aan de lokale wetgeving met betrekking tot waterbehandeling.

* In Bourges streven we ernaar om tegen 2022 "nul vloeistoflozing" te bereiken en onderzoeken momenteel opties voor behandeling en hergebruik om dit ambitieuze doel te bereiken.

Overschakelen op hernieuwbare energie Elke fabriek onderzoekt oplossingen voor hernieuwbare energie (opties voor zonne- of windenergie), afhankelijk van de lokale context, hulpbronnen en behoeften.

« Het behoud van watervoorraden is een ecologische en strategische kwestie voor vandaag en morgen. Bij MONIN nemen we het ter harte en handelen we op een verantwoorde en innovatieve manier. »

Ludovic, MVO-projectmanager, MONIN Bourges